نرم افزار های جانبی

دسته: -- نوشته شده توسط مدیر سیستم بازدید: 5207

دریافت نرم افزارهای جانبی

 

Anydesk دانلود نرم افزار AnyDesk

 

Ammyy دانلود نرم افزار Ammyy

 

    از نرم افزار فوق جهت ارتباط از راه دور با سیستم مشتری برای ارائه خدمات استفاده میگردد.