نرم افزار حسابداری آس

نرم افزار حسابداری آس

نام کاربری و کلمه عبور پیش فرض نرم افزار چیست؟

نام کاربری: "مدیر سیستم" و کد ورودی کابر عدد "1" میباشد. ابتدا از لیست کاربران "مدیر سیستم" را انتخاب کرده سپس در قسمت کد ورودی کاربر عدد "1" را وارد کنید و کلید "تایید" را جهت ورد به نرم افزار کلیک کنید.

نام کاربری: "مدیر سیستم" و کد ورودی کابر عدد "1" میباشد.

ابتدا از لیست کاربران "مدیر سیستم" را انتخاب کرده سپس در قسمت کد ورودی کاربر عدد "1" را وارد کنید و کلید "تایید" را جهت ورد به نرم افزار کلیک کنید.

در هنگام ثبت فاکتور پیغام " شماره فاکتور تکراری است " صادر میشود.

از منوی "امکانات 1" گزینه "بازسازی اطلاعات" را انتخاب نمایید.در پنجره باز شده ابتدا گزینه "بازسازی شماره فاکتورهای فروش" و سپس گزینه "کنترل فاکتورهای خرید" و "کنترل فاکتورهای فروش" را کلیک نمایید.

از منوی "امکانات 1" گزینه "بازسازی اطلاعات" را انتخاب نمایید.در پنجره باز شده ابتدا گزینه "بازسازی شماره فاکتورهای فروش" و سپس گزینه "کنترل فاکتورهای خرید" و "کنترل فاکتورهای فروش" را کلیک نمایید.

روش تعریف کالا چگونه است؟

از منوی "اطلاعات پایه" را انتخاب و از زیر منوی "تعریف کالا و خدمات" به یکی از دوروش " گام به گام تعریف کالا و خدمات" و یا "روش حرفه ای" میتوانید کالا و یا خدمات خود را تعریف نمایید.

از منوی "اطلاعات پایه" را انتخاب و از زیر منوی "تعریف کالا و خدمات" به یکی از دوروش " گام به گام تعریف کالا و خدمات" و یا "روش حرفه ای" میتوانید کالا و یا خدمات خود را تعریف نمایید.

کالا تعریف شده اما در فاکتور فروش امکان انتخاب آن وجود ندارد.

درصورتی که برای کالای تعریف شده قیمت فروش ثبت نکرده باشید امکان انتخاب آن کالا در فاکتور فروش وجود ندارد. برای تعریف قیمت از منوی "اطلاعات پایه" زیرمنوی "قیمت گذاری" گزینه "تعریف قیمت کالاها" را انتخاب کرده و در پنجره نمایش داده شده قیمت کالاها را تعریف نمایید.

درصورتی که برای کالای تعریف شده قیمت فروش ثبت نکرده باشید امکان انتخاب آن کالا در فاکتور فروش وجود ندارد.

برای تعریف قیمت از منوی "اطلاعات پایه" زیرمنوی "قیمت گذاری" گزینه "تعریف قیمت کالاها" را انتخاب کرده و در پنجره نمایش داده شده قیمت کالاها را تعریف نمایید.

چگونگی تعریف هزینه در نرم افزار.

از منوی "اطلاعات پایه" گزینه "تعریف هزینه" را انتخاب کرده سپس در پنجره نمایش داده شده دکمه "ثبت" را کلیک کرده و هزینه مورد نظر را تعریف نمایید.

از منوی "اطلاعات پایه" گزینه "تعریف هزینه" را انتخاب کرده سپس در پنجره نمایش داده شده دکمه "ثبت" را کلیک کرده و هزینه مورد نظر را تعریف نمایید.

چگونگی ثبت هزینه.

از منوی "حسابداری" گزینه "سند پرداخت" را کلیک نمایید. در پنجره نمایش داده شده نوع تیپ شخص را هزینه انتخاب کرده سپس کد هزینه مورد نظر را در قسمت "کد دریافت کننده" وارد نمایید.در قسمت نحوه پرداخت روش پرداخت وجه هزینه را انتخاب و سند را ثبت نمایید.

از منوی "حسابداری" گزینه "سند پرداخت" را کلیک نمایید. در پنجره نمایش داده شده نوع تیپ شخص را هزینه انتخاب کرده سپس کد هزینه مورد نظر را در قسمت "کد دریافت کننده" وارد نمایید.در قسمت نحوه پرداخت روش پرداخت وجه هزینه را انتخاب و سند را ثبت نمایید.

چگونگی تعریف کاربر و تعیین سطح دسترسی

از منوی "اطلاعات پایه" وارد زیر منوی "مدیریت" شده سپس سربرگ "تعریف کاربر" را انتخاب کنید. در این سربرگ مشخصات کاربر مورد نظر را وارد کرده و از قسمت "محدودیت ها" بخش های  مختلف نرم افزار که کابر فوق نباید به آنها دسترسی داشته باشد را از حالت انتخاب خارج نمایید و سپس دکمه "اضافه کردن" را کلیک کنید تا کاربر جدید ایجاد شود. توضیح:در قسمت "محدودیت ها" مواردی که انتخاب شده باشد کاربر به آنها دسترسی دارد و مواری که تیک انتخاب نداشته باشد کاربر به آن قسمت دسترسی ندارد.

از منوی "اطلاعات پایه" وارد زیر منوی "مدیریت" شده سپس سربرگ "تعریف کاربر" را انتخاب کنید. در این سربرگ مشخصات کاربر مورد نظر را وارد کرده و از قسمت "محدودیت ها" بخش های  مختلف نرم افزار که کابر فوق نباید به آنها دسترسی داشته باشد را از حالت انتخاب خارج نمایید و سپس دکمه "اضافه کردن" را کلیک کنید تا کاربر جدید ایجاد شود.

توضیح:در قسمت "محدودیت ها" مواردی که انتخاب شده باشد کاربر به آنها دسترسی دارد و مواری که تیک انتخاب نداشته باشد کاربر به آن قسمت دسترسی ندارد.

چگونگی تعریف صندوق برای هر کاربر

پس از انجام تعریف کاربر جهت تعریف صندوق برای وی از منوی "اطلاعات پایه" گزینه "تعریف صندوق" را انتخاب نمایید.سپس در پنجره نمایش داده شده دکمه "تعریف صندوق" را کلیک کنید.در پنجره تعریف صندوق از قسمت "نام کاربر مجاز" کاربر مورد نظر را انتخاب و صندوق مورد نظر را ثبت نمایید. در صورت تمایل به اصلاح و یا حذف صندوق از گزینه های مربوطه استفاده نمایید.

پس از انجام تعریف کاربر جهت تعریف صندوق برای وی از منوی "اطلاعات پایه" گزینه "تعریف صندوق" را انتخاب نمایید.سپس در پنجره نمایش داده شده دکمه "تعریف صندوق" را کلیک کنید.در پنجره تعریف صندوق از قسمت "نام کاربر مجاز" کاربر مورد نظر را انتخاب و صندوق مورد نظر را ثبت نمایید.

در صورت تمایل به اصلاح و یا حذف صندوق از گزینه های مربوطه استفاده نمایید.

چگونگی تعریف مالیات بر ارزش افزوده.

از منوی "اطلاعات پایه" زیر منوی "مدیریت" را انتخاب نمایید.در پنجره نمایش داده شده وارد سربرگ "تنظیمات اولیه" شده و در این سربرگ با کلیک کردن دکمه "تنظیمات مالیات بر ارزش افزوده" می توانید میزان پیش فرض مالیات و عوارض را تعریف نمایید.

از منوی "اطلاعات پایه" زیر منوی "مدیریت" را انتخاب نمایید.در پنجره نمایش داده شده وارد سربرگ "تنظیمات اولیه" شده و در این سربرگ با کلیک کردن دکمه "تنظیمات مالیات بر ارزش افزوده" می توانید میزان پیش فرض مالیات و عوارض را تعریف نمایید.

پس از ثبت فاکتور چاپ فاکتور انجام نمیشود

از منوی "اطلاعات پایه" زیر منوی "مدیریت" را انتخاب نمایید.در پنجره نمایش داده شده وارد سربرگ "تنظیمات فاکتور فروش" شده و در این سربرگ گزینه "چاپ خودکار فاکتور پس از ثبت" انتخاب نمایید.

از منوی "اطلاعات پایه" زیر منوی "مدیریت" را انتخاب نمایید.در پنجره نمایش داده شده وارد سربرگ "تنظیمات فاکتور فروش" شده و در این سربرگ گزینه "چاپ خودکار فاکتور پس از ثبت" انتخاب نمایید.

پس از نصب نرم افزار فونتهای نرم افزار بصورت علامت سئوال "?" نمایش داده میشود

مسیر زیر را وارد شوید Start/Control Panel/Region and Language در پنجره فوق وارد سربرگ "Administrative" شده و دکمه "Chenge system local" را کلیک کنید. در پنجره نمایش داده شده از قسمت "current system local" گزینه "Persian" را انتخاب نمایید.تمامی پنجره ها را با دکمه "Ok" بسته و سیستم را ریستارت نمایید.

مسیر زیر را وارد شوید

Start/Control Panel/Region and Language

در پنجره فوق وارد سربرگ "Administrative" شده و دکمه "Chenge system local" را کلیک کنید. در پنجره نمایش داده شده از قسمت "current system local" گزینه "Persian" را انتخاب نمایید.تمامی پنجره ها را با دکمه "Ok" بسته و سیستم را ریستارت نمایید.

پس از ثبت فاکتور پیغام "چاپگر فعال نمی باشد" نمایش داده می شود.

از منوی "اطلاعات پایه" گزینه "طراحی فرم چاپ فاکتور" را انتخاب نمایید. در پنجره باز شده گزنه "تنظیمات چاپگر" را کلیک نمایید.در پنجره نمایش داده شده کابر میتواند تا 10 چاپگر را جهت چاپ هم زمان فاکتور تعریف نماید. وارد سربرگ "چاپگر اول" شده و تیک "چاپگر فعال می باشد" را کلیک کنید. سپس از قسمت "نام چاپگر" چاپگر مورد نظر را انتخاب نمایید. از قسمت "نام فرم" فاکتور طراحی شده مورد نظر جهت چاپ را انتخاب نمایید. از قسمت "تعداد چاپ" تعداد دفعات چاپ فاکتور را انتخاب نمایید. از قسمت "گروه های مورد نظر" کاربر می تواند انتخاب نماید که چه گروه از کالا ها توسط این چاپگر چاپ شود.

از منوی "اطلاعات پایه" گزینه "طراحی فرم چاپ فاکتور" را انتخاب نمایید. در پنجره باز شده گزنه "تنظیمات چاپگر" را کلیک نمایید.در پنجره نمایش داده شده کابر میتواند تا 10 چاپگر را جهت چاپ هم زمان فاکتور تعریف نماید.

وارد سربرگ "چاپگر اول" شده و تیک "چاپگر فعال می باشد" را کلیک کنید. سپس

از قسمت "نام چاپگر" چاپگر مورد نظر را انتخاب نمایید.

از قسمت "نام فرم" فاکتور طراحی شده مورد نظر جهت چاپ را انتخاب نمایید.

از قسمت "تعداد چاپ" تعداد دفعات چاپ فاکتور را انتخاب نمایید.

از قسمت "گروه های مورد نظر" کاربر می تواند انتخاب نماید که چه گروه از کالا ها توسط این چاپگر چاپ شود.

نحوه ارائه تخفیف بصورت درصدی برای هر کالا

نرم افزار حسابداری آس امکان ارائه تخفیف برای هر کالا را در فاکتور بصورت جداگانه و درصدی دارا میباشد.جهت اعمال تخفیف در فاکتور فروش پس از انتخاب کالای مورد نظر درستون "تخفیف" میزان تخفیف مورد نظر را وارد نمایید.شما میتوانید در یک فاکتور برای هر کالا مقدار تخفیف دلخواه را ثبت نمایید.

نرم افزار حسابداری آس امکان ارائه تخفیف برای هر کالا را در فاکتور بصورت جداگانه و درصدی دارا میباشد.جهت اعمال تخفیف در فاکتور فروش پس از انتخاب کالای مورد نظر درستون "تخفیف" میزان تخفیف مورد نظر را وارد نمایید.شما میتوانید در یک فاکتور برای هر کالا مقدار تخفیف دلخواه را ثبت نمایید.

آدرس ما:

مشهد، بلوار سجاد، بزرگمهر جنوبی 9،شماره 137

دفتر مرکزی: 64 11 64 37 (9851+)

دفتر تهران: 121 00 888 (9821+)

وب سایت: www.aacir.com

ایمیل: info[AT]aacir.com

شرکت همکار در اروپا:

Global Ace System sro

آدرس: Ing. Štefana Višňovského 211/6 969 01 Banská Štiavnica

تلفن: 00421911807197

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

 09304966964  Social Network