نرم افزار تاکسی سرویس آس

نرم افزار تاکسی سرویس آس

نام کاربری و کلمه عبور پیش فرض نرم افزار چیست؟

نام کاربری: "مدیر سیستم" و کد ورودی کابر عدد "1" میباشد. ابتدا از لیست کاربران "مدیر سیستم" را انتخاب کرده سپس در قسمت کد ورودی کاربر عدد "1" را وارد کنید و کلید "تایید" را جهت ورد به نرم افزار کلیک کنید.

نام کاربری: "مدیر سیستم" و کد ورودی کابر عدد "1" میباشد.

ابتدا از لیست کاربران "مدیر سیستم" را انتخاب کرده سپس در قسمت کد ورودی کاربر عدد "1" را وارد کنید و کلید "تایید" را جهت ورد به نرم افزار کلیک کنید.

پس از برقراری تماس شماره تماس مشترک در نرم افزار نمایش داده نمی شود.

از منوی "اطلاعات پایه" وارد زیر منوی "مدیریت" شده سپس سربرگ "سخت افزارها" را انتخاب کنید.در این سربرگ گزینه "سخت افزار نمایشگر تلفن فعال شود" را انتخاب کرده سپس از لیست "نوع دریافت اطلاعات" نوع دستگاه کالر آی دی خود را انتخاب نمایید سپس دکمه "نمایش پنجره ارتباط با دستگاه کالر آی دی" را کلیک کنید.در پنجره فوق در قسمت "درگاه های ارتباطی" عدد درگاه ارتباطی را انتخاب کرده سپس دکمه "اتصال برقرار شود" را کلیک نمایید. دکمه "بازگشت" و در پنجره قبل دکمه "تایید" را کلیک کنید. توضیح:برای مشاهده درگاه ارتباطی دستگاه کالر آی در ویندوز7 بر روی آیکن Computer دسکتاپ راست کلیک کرده سپس گزینه Properties را انتخاب نمایید. در پنجره نمایش داده شده گزینه Device Manager را کلیک کنید. در پنجره Device Manager در قسمت Ports درصورت نصب بودن دستگاه کالر ای دی درگاه ارتباطی آن نمایش داده شده است.(Com)

از منوی "اطلاعات پایه" وارد زیر منوی "مدیریت" شده سپس سربرگ "سخت افزارها" را انتخاب کنید.در این سربرگ گزینه "سخت افزار نمایشگر تلفن فعال شود" را انتخاب کرده سپس از لیست "نوع دریافت اطلاعات" نوع دستگاه کالر آی دی خود را انتخاب نمایید سپس دکمه "نمایش پنجره ارتباط با دستگاه کالر آی دی" را کلیک کنید.در پنجره فوق در قسمت "درگاه های ارتباطی" عدد درگاه ارتباطی را انتخاب کرده سپس دکمه "اتصال برقرار شود" را کلیک نمایید. دکمه "بازگشت" و در پنجره قبل دکمه "تایید" را کلیک کنید.

توضیح:برای مشاهده درگاه ارتباطی دستگاه کالر آی در ویندوز7 بر روی آیکن Computer دسکتاپ راست کلیک کرده سپس گزینه Properties را انتخاب نمایید. در پنجره نمایش داده شده گزینه Device Manager را کلیک کنید. در پنجره Device Manager در قسمت Ports درصورت نصب بودن دستگاه کالر ای دی درگاه ارتباطی آن نمایش داده شده است.(Com)

باز نشدن خودکار فرم اعزام به سرویس پس از تماس.

از منوی "اطلاعات پایه" وارد زیر منوی "مدیریت" شده سپس سربرگ "تنظیمات اولیه" را انتخاب کنید.در این سربرگ از قسمت "تماس ها" گزینه "باز شدن فرم اعزام به سرویس پس از تماس" را انتخاب و سپس دکمه "تایید" را کلیک کنید. توضیح: در این سربرگ کابر می تواند نرم افزار را مطابق با نیاز خود تنظیم نماید. 

از منوی "اطلاعات پایه" وارد زیر منوی "مدیریت" شده سپس سربرگ "تنظیمات اولیه" را انتخاب کنید.در این سربرگ از قسمت "تماس ها" گزینه "باز شدن فرم اعزام به سرویس پس از تماس" را انتخاب و سپس دکمه "تایید" را کلیک کنید.

توضیح: در این سربرگ کابر می تواند نرم افزار را مطابق با نیاز خود تنظیم نماید. 

عدم انتخاب خودکار راننده در فرم اعزام در زمان اعزام سرویس

از منوی "اطلاعات پایه" وارد زیر منوی "مدیریت" شده سپس سربرگ "تنظیمات اولیه" را انتخاب کنید.در این سربرگ از قسمت "راننده" گزینه "انتخاب خودکار راننده در زمان اعزام سرویس" را انتخاب و سپس دکمه "تایید" را کلیک کنید. توضیح: در این سربرگ کابر می تواند نرم افزار را مطابق با نیاز خود تنظیم نماید. 

از منوی "اطلاعات پایه" وارد زیر منوی "مدیریت" شده سپس سربرگ "تنظیمات اولیه" را انتخاب کنید.در این سربرگ از قسمت "راننده" گزینه "انتخاب خودکار راننده در زمان اعزام سرویس" را انتخاب و سپس دکمه "تایید" را کلیک کنید.

توضیح: در این سربرگ کابر می تواند نرم افزار را مطابق با نیاز خود تنظیم نماید. 

چگونگی تعریف کاربر و تعیین سطح دسترسی

از منوی "اطلاعات پایه" وارد زیر منوی "مدیریت" شده سپس سربرگ "تعریف کاربر" را انتخاب کنید. در این سربرگ مشخصات کاربر مورد نظر را وارد کرده و از قسمت "محدودیت ها" بخش های  مختلف نرم افزار که کابر فوق نباید به آنها دسترسی داشته باشد را از حالت انتخاب خارج نمایید و سپس دکمه "اضافه کردن" را کلیک کنید تا کاربر جدید ایجاد شود. توضیح:در قسمت "محدودیت ها" مواردی که انتخاب شده باشد کاربر به آنها دسترسی دارد و مواری که تیک انتخاب نداشته باشد کاربر به آن قسمت دسترسی ندارد.

از منوی "اطلاعات پایه" وارد زیر منوی "مدیریت" شده سپس سربرگ "تعریف کاربر" را انتخاب کنید. در این سربرگ مشخصات کاربر مورد نظر را وارد کرده و از قسمت "محدودیت ها" بخش های  مختلف نرم افزار که کابر فوق نباید به آنها دسترسی داشته باشد را از حالت انتخاب خارج نمایید و سپس دکمه "اضافه کردن" را کلیک کنید تا کاربر جدید ایجاد شود.

توضیح:در قسمت "محدودیت ها" مواردی که انتخاب شده باشد کاربر به آنها دسترسی دارد و مواری که تیک انتخاب نداشته باشد کاربر به آن قسمت دسترسی ندارد.

خطای Run Time Error در هنگام باز شدن فرم اعزام

با بخش پشتیبانی نرم افزار تماس بگیرید. این مورد باید توسط کارشناسان شرکت برسی شود.

با بخش پشتیبانی نرم افزار تماس بگیرید. این مورد باید توسط کارشناسان شرکت برسی شود.

مبلغ نمایش داده شده مانده حساب راننده با ریز حساب وی مغایرت دارد

از منوی "امکانات 1" وارد زیر منوی "باز سازی اطلاعات" شده و در پنجره نمایش داده شده دکمه "بازسازی اطلاعات رانندگان و کارمندان" را انتخاب کنید. توضیح: عمل بازسازی اطلاعات باتوجه به حجم اطلاعات ممکن است زمانبر باشد لذا در زمان بازسازی اطلاعات از نرم افزار خارج نشوید.

از منوی "امکانات 1" وارد زیر منوی "باز سازی اطلاعات" شده و در پنجره نمایش داده شده دکمه "بازسازی اطلاعات رانندگان و کارمندان" را انتخاب کنید.

توضیح: عمل بازسازی اطلاعات باتوجه به حجم اطلاعات ممکن است زمانبر باشد لذا در زمان بازسازی اطلاعات از نرم افزار خارج نشوید.

تاریخ و ساعت ثبت سرویس به روز نمی باشد

از آنجایی که تاریخ و ساعت ثبت سرویس همان تاریخ و ساعت ویندوز می باشد لذا انتذا تاریخ و ساعت ویندوز را تنظیم نموده و سپس از نرم افزار تاکسی خارج شده و مجدد وارد نرم افزار شوید.

از آنجایی که تاریخ و ساعت ثبت سرویس همان تاریخ و ساعت ویندوز می باشد لذا انتذا تاریخ و ساعت ویندوز را تنظیم نموده و سپس از نرم افزار تاکسی خارج شده و مجدد وارد نرم افزار شوید.

پیغام خطای "قفل سخت افزار پیدا نشد" در هنگام ورود به نرم افزار

قفل سخت افزاری متصل به کامپیوتر خود را جدا کرده و به درگاه usb دیگر متصل کنید. توضیح: درصورتی که قفل سخت افزاری دارای led میباشد باید led آن باید دروضعیت ثابت باشد.(چشمک زن نباشد)

قفل سخت افزاری متصل به کامپیوتر خود را جدا کرده و به درگاه usb دیگر متصل کنید.

توضیح: درصورتی که قفل سخت افزاری دارای led میباشد باید led آن باید دروضعیت ثابت باشد.(چشمک زن نباشد)

پس از نصب نرم افزار فونتهای نرم افزار بصورت علامت سئوال "?" نمایش داده میشود

مسیر زیر را وارد شوید Start/Control Panel/Region and Language در پنجره فوق وارد سربرگ "Administrative" شده و دکمه "Chenge system local" را کلیک کنید. در پنجره نمایش داده شده از قسمت "current system local" گزینه "Persian" را انتخاب نمایید.تمامی پنجره ها را با دکمه "Ok" بسته و سیستم را ریستارت نمایید.

مسیر زیر را وارد شوید

Start/Control Panel/Region and Language

در پنجره فوق وارد سربرگ "Administrative" شده و دکمه "Chenge system local" را کلیک کنید. در پنجره نمایش داده شده از قسمت "current system local" گزینه "Persian" را انتخاب نمایید.تمامی پنجره ها را با دکمه "Ok" بسته و سیستم را ریستارت نمایید.

آدرس ما:

مشهد، بلوار سجاد، بزرگمهر جنوبی 9،شماره 137

دفتر مرکزی: 64 11 64 37 (9851+)

دفتر تهران: 121 00 888 (9821+)

وب سایت: www.aacir.com

ایمیل: info[AT]aacir.com

شرکت همکار در اروپا:

Global Ace System sro

آدرس: Ing. Štefana Višňovského 211/6 969 01 Banská Štiavnica

تلفن: 00421911807197

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

 09304966964  Social Network