نرم افزار هتل داری آس

نرم افزار هتل داری آس

درهنگام ارسال فایل اماکن پیغام خطا "فایل اماکن پیدا نشد" نمایش داده می شود؟

در پنجره ارسال اماکن ابتدا باید تاریخ را مشخص کرده سپس بر روی کلید "تایید" کلیک کنید تا فایل اماکن ایجاد شود و ادامه مراحل ارسال را انجام دهید.

در پنجره ارسال اماکن ابتدا باید تاریخ را مشخص کرده سپس بر روی کلید "تایید" کلیک کنید تا فایل اماکن ایجاد شود و ادامه مراحل ارسال را انجام دهید.

در هنگام تزریق اطلاعات در سایت اماکن پیغام"خطا در ثبت اطلاعات" و یا "فایل قابل خواندن نمی باشد"نمایش داده می شود؟

این خطا به دلیل اشکال در ثبت مشخصات مهمان در فرم پذیرش می باشد. جهت رفع مشکل در پنجره ارسال فایل اماکن نرم افزار "لیست ورودی مهمان" و یا "لیست خروج" بدون لیست همراهان ارسال کرده، اگر ارسال شد. مشخص می شود که در لیست یکی از همراهان یک کاراکتر ناخوانا تایپ شده است. به فرم پذیرش مورد نظر رجوع کرده و اصلاحات لازم را انجام داده و سپس مراحل ارسال را انجام دهید.

این خطا به دلیل اشکال در ثبت مشخصات مهمان در فرم پذیرش می باشد. جهت رفع مشکل در پنجره ارسال فایل اماکن نرم افزار "لیست ورودی مهمان" و یا "لیست خروج" بدون لیست همراهان ارسال کرده، اگر ارسال شد. مشخص می شود که در لیست یکی از همراهان یک کاراکتر ناخوانا تایپ شده است. به فرم پذیرش مورد نظر رجوع کرده و اصلاحات لازم را انجام داده و سپس مراحل ارسال را انجام دهید.

در هنگام ثبت پذیرش مهمان پیغام"شماره پذیرش تکراری می باشد" نمایش داده می شود؟

جهت رفع مشکل ابتدا وارد "تنظیمات اولیه" شده و گزینه "تنظیمات اتاق" را انتخاب کرده و برروی گزینه "بازسازی وضعیت اتاقها" کلیک کرده و در پنجره باز شده  گزینه "بازسازی شماره پذیرش" را انتخاب کرده و سپس جهت ثبت مهمان در فرم پذیرش اقدام نمایید.

جهت رفع مشکل ابتدا وارد "تنظیمات اولیه" شده و گزینه "تنظیمات اتاق" را انتخاب کرده و برروی گزینه "بازسازی وضعیت اتاقها" کلیک کرده و در پنجره باز شده  گزینه "بازسازی شماره پذیرش" را انتخاب کرده و سپس جهت ثبت مهمان در فرم پذیرش اقدام نمایید.

رنگ اتاق بعد از تسویه حساب میهمان تغییر نکرده است؟

جهت رفع مشکل ابتدا وارد "تنظیمات اولیه" شده و گزینه "تنظیمات اتاق" را انتخاب کرده و برروی گزینه "بازسازی وضعیت اتاقها" کلیک کرده و در پنجره باز شده  گزینه "بازسازی وضعیت اتاقها" را انتخاب کنید.

جهت رفع مشکل ابتدا وارد "تنظیمات اولیه" شده و گزینه "تنظیمات اتاق" را انتخاب کرده و برروی گزینه "بازسازی وضعیت اتاقها" کلیک کرده و در پنجره باز شده  گزینه "بازسازی وضعیت اتاقها" را انتخاب کنید.

پیغام "فایل شماره پذیرش آسیب دیده است"در هنگام ثبت پذیرش نمایش داده می شود؟

اگر مشکل از طریق بازسازی اطلاعات حل نشد. به احتمال زیاد به اطلاعات نرم افزار آسیب رسیده است. جهت رفع مشکل با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.

اگر مشکل از طریق بازسازی اطلاعات حل نشد. به احتمال زیاد به اطلاعات نرم افزار آسیب رسیده است. جهت رفع مشکل با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.

درهنگام باز کردن فرم پذیرش پیغام"اتاق اشغال می باشد" نمایش داده می شود؟

در زمان روئیت این خطا باید ابتدا به لیست صورتحساب اتاق مراجعه نمایید و در قسمت لیست مهمان ها اگر علامت * را مشاهده نشد، به این معنی است که تسویه حساب مهمان مورد نظر به صورت کامل انجام نشده است.جهت رفه مشکل به تاریخ خروج مهمان مورد نظر رجوع کرده و بعد از تسویه حساب، به پذیرش مهمان اتاق اقدام نمایید.

در زمان روئیت این خطا باید ابتدا به لیست صورتحساب اتاق مراجعه نمایید و در قسمت لیست مهمان ها اگر علامت * را مشاهده نشد، به این معنی است که تسویه حساب مهمان مورد نظر به صورت کامل انجام نشده است.جهت رفه مشکل به تاریخ خروج مهمان مورد نظر رجوع کرده و بعد از تسویه حساب، به پذیرش مهمان اتاق اقدام نمایید.

در هنگام انتقال مهمان پیغام"اتاق نظافت نشده است" نمایش داده می شود؟

این پیغام زمانی مشاهده می شود که اتاق مورد نظر نظافت نشده است بدین منظور جهت سهولت کار روی اتاق مورد نظر راست کلیک کرده و بروی گزینه نظافت کلیک نمایید تا علامت مستطیل قرمز رنگ از گوشه اتاق حذف شد و سپس اتاق جهت انتقال مهمان آماده است.

این پیغام زمانی مشاهده می شود که اتاق مورد نظر نظافت نشده است بدین منظور جهت سهولت کار روی اتاق مورد نظر راست کلیک کرده و بروی گزینه نظافت کلیک نمایید تا علامت مستطیل قرمز رنگ از گوشه اتاق حذف شد و سپس اتاق جهت انتقال مهمان آماده است.

هنگام باز کردن نرم افزار هتلداری آس با پیغام "قفل سخت افزاری آس پیدا نشد" نمایش داده می شود؟

دقت کنید در هنگام مشاهده این پیغام قفل سخت افزاری نرم افزار آس پشت سیستم  وجود ندارد و یا سیستم قادر به خواندن قفل نمی باشد جهت رفع مشکل قفل سخت افزاری آس را به یک پورت دیگری از سیستم متصل کرده و تا ثابت شدن چراغ قفل شکیبا باشید.

دقت کنید در هنگام مشاهده این پیغام قفل سخت افزاری نرم افزار آس پشت سیستم  وجود ندارد و یا سیستم قادر به خواندن قفل نمی باشد جهت رفع مشکل قفل سخت افزاری آس را به یک پورت دیگری از سیستم متصل کرده و تا ثابت شدن چراغ قفل شکیبا باشید.

تعریف طرف قرار دادها و آژانس ها و حساب ها و.... در نرم افزار هتلداری آس به چه طریقی انجام می گردد؟

جهت تعریف طرف قرارداد می توان از سربرگ "صندوق" گزینه "پرداخت به حساب" یا  "دریافت از حساب" را انتخاب کرده و در قسمت "عملیات حساب ها" طرف قرارداد و یا حساب مورد نظر خود را تعریف نمایید.

جهت تعریف طرف قرارداد می توان از سربرگ "صندوق" گزینه "پرداخت به حساب" یا  "دریافت از حساب" را انتخاب کرده و در قسمت "عملیات حساب ها" طرف قرارداد و یا حساب مورد نظر خود را تعریف نمایید.

نحوه صفر کردن موجودی صندوق به چه صورت است؟

جهت صفر کردن صندوق کافیست وارد سربرگ "صندوق" شده و در گزینه "حساب صندوق" موجودی صندوق مورد نظر را چک کرده سپس وارد گزینه "انتقال به صندوق مالی" شده و مبلغ صندوق مورد نظر را به صندوق مالی انتقال داده.

جهت صفر کردن صندوق کافیست وارد سربرگ "صندوق" شده و در گزینه "حساب صندوق" موجودی صندوق مورد نظر را چک کرده سپس وارد گزینه "انتقال به صندوق مالی" شده و مبلغ صندوق مورد نظر را به صندوق مالی انتقال داده.

از چه قسمت از نرم افزار می توان قیمت و نوع اتاق ها تعیین کرد؟

از سربرگ "تنظیمات اولیه" گزینه  "تنظیمات اتاق" را انتخاب نمایید در این پنجره شما می توانید نوع و قیمت اتاق را تغییر داده و تنظیمات مورد نظر را ثبت نمایید.

از سربرگ "تنظیمات اولیه" گزینه  "تنظیمات اتاق" را انتخاب نمایید در این پنجره شما می توانید نوع و قیمت اتاق را تغییر داده و تنظیمات مورد نظر را ثبت نمایید.

ارسال فایل دارایی در نرم افرار هتلداری به چه صورت انجام می گیرد؟

جهت تشکیل فایل دارایی کافیست بر روی سربرگ "گزارشات 2"  گزینه  "گزارش مالیاتی"  را انتخاب کرده و مراحل گزارشگیری را انجام دهید.

جهت تشکیل فایل دارایی کافیست بر روی سربرگ "گزارشات 2"  گزینه  "گزارش مالیاتی"  را انتخاب کرده و مراحل گزارشگیری را انجام دهید.

امکان ارسال پیامک در لحظه ورود مهمان به چه صورتی انجام می پذیرد؟

قابلیت ارسال پیامک در نرم افزار هتلداری آس به صورت خودکار وجود دارد کافیست که شماره اختصاصی را از مرکز آس تهیه نمایید و در قسمت "مخابرات " گزینه "تنظیمات ارسال پیامک" شماره اختصاصی، نام کاربری و پسورد خریداری شده تنظیم شود.سپس از داخل پنجره "تنظیمات ارسال خودکار پیامک" متن پیامک مورد نظر در لحظه ورود و خروج مهمان را تایپ کرده و برروی گزینه "تایید" کلیک نمایید.

قابلیت ارسال پیامک در نرم افزار هتلداری آس به صورت خودکار وجود دارد کافیست که شماره اختصاصی را از مرکز آس تهیه نمایید و در قسمت "مخابرات " گزینه "تنظیمات ارسال پیامک" شماره اختصاصی، نام کاربری و پسورد خریداری شده تنظیم شود.سپس از داخل پنجره "تنظیمات ارسال خودکار پیامک" متن پیامک مورد نظر در لحظه ورود و خروج مهمان را تایپ کرده و برروی گزینه "تایید" کلیک نمایید.

ارسال آمار جهانگردی به چه صورت انجام می پذیرد؟

نرم افزار هتل داری و هنل آپارتمان آس قابلیت ارسال آمار جهانگردی به صورت خودکار را دارا می باشد. درصورتی که در سربرگ تنظیمات اولیه، گزینه تعریف مشخصات حقیقی و حقوقی، گزینه های "کد فعالسازی" و یا "ارسال خودکار آمار جهانگردی" وجود نداشت. نرم افزار باید به روز رسانی شود تا امکان ارسال آمار جهانگردی فعال شود.

نرم افزار هتل داری و هنل آپارتمان آس قابلیت ارسال آمار جهانگردی به صورت خودکار را دارا می باشد.

درصورتی که در سربرگ تنظیمات اولیه، گزینه تعریف مشخصات حقیقی و حقوقی، گزینه های "کد فعالسازی" و یا "ارسال خودکار آمار جهانگردی" وجود نداشت. نرم افزار باید به روز رسانی شود تا امکان ارسال آمار جهانگردی فعال شود.

پس از نصب نرم افزار فونتهای نرم افزار بصورت علامت سئوال "?" نمایش داده میشود

مسیر زیر را وارد شوید Start/Control Panel/Region and Language در پنجره فوق وارد سربرگ "Administrative" شده و دکمه "Chenge system local" را کلیک کنید. در پنجره نمایش داده شده از قسمت "current system local" گزینه "Persian" را انتخاب نمایید.تمامی پنجره ها را با دکمه "Ok" بسته و سیستم را ریستارت نمایید.

مسیر زیر را وارد شوید

Start/Control Panel/Region and Language

در پنجره فوق وارد سربرگ "Administrative" شده و دکمه "Chenge system local" را کلیک کنید. در پنجره نمایش داده شده از قسمت "current system local" گزینه "Persian" را انتخاب نمایید.تمامی پنجره ها را با دکمه "Ok" بسته و سیستم را ریستارت نمایید.

آدرس ما:

مشهد، بلوار سجاد، بزرگمهر جنوبی 9،شماره 137

دفتر مرکزی: 64 11 64 37 (9851+)

دفتر تهران: 121 00 888 (9821+)

وب سایت: www.aacir.com

ایمیل: info[AT]aacir.com

شرکت همکار در اروپا:

Global Ace System sro

آدرس: Ing. Štefana Višňovského 211/6 969 01 Banská Štiavnica

تلفن: 00421911807197

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

 09304966964  Social Network